Onafhankelijke cliëntondersteuning

Wanneer iemand een Wlz-indicatie heeft, heeft hij of zij recht op gratis, onafhankelijke en onbeperkte cliëntondersteuning.
Als onafhankelijk cliëntondersteuner ben ik werkzaam voor ClientondersteuningPlus. De organisatie is gecontracteerd voor het bieden van cliëntondersteuning in nagenoeg alle regio’s in Nederland; ik werk voornamelijk in de regio Achterhoek (Zorgkantoor Arnhem, Menzis). Via ClientondersteuningPlus of via mij kunt u de cliëntondersteuning in gang zetten.
Wij kunnen u helpen bij alle vragen rondom de Wlz, financieringsvormen zoals PGB, bij het vinden van passende (woon-)zorglocaties of bemiddelen wanneer mensen er met de zorgaanbieder of andere instanties niet uit komen.

Voor meer informatie: www.clientondersteuningplus.nl