Over mij

Als sociaal-maatschappelijk werker heb ik veel ervaring opgedaan in de sector zorg & welzijn en binnen maatschappelijke en culturele projecten. Daardoor ben ik goed op de hoogte van de sociale kaart op zowel regionaal als landelijk niveau, en bekend met de actuele ontwikkelingen op het gebied van zorg & welzijn.
Als onafhankelijk en gediplomeerd cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar ben ik geregistreerd bij de respectievelijke beroepsverenigingen. Mijn kennis blijft door middel van (verplichte) trainingen, bijscholingen en deskundigheidsbevordering altijd up to date.
Voor meer info, zie mijn LinkedIn-profiel